Downloadcenter

Kuparin vaikutusmekanismi veneenpohjamaaleissa

Kupari-ionit ehkäisevät kotiloiden kiinnittymisen veneenpohjaan.

Dokument herunterladen

Ograniczenie ryzyka występowania zakażeń szpitalnych

Broszura przygotowana na 1 Międzynarodową Konferencję na temat Zapobiegania i Kontroli Chorób Zakaźnych Światowej Organizacji Zdrowia, przedstawiająca pierwszą próbę kliniczną przeprowadzoną na szpitalnych OIOM-ach, w celu wykazania, że ​​wymiana kluczowych elementów powierzchni dotykowych na miedziane prowadzi do zmniejszenia ilości zakażeń u pacjentów. Publikacja zawiera ponadto najnowsze informacje na temat mechanizmu przeciwdrobnoustrojowej skuteczności miedzi.

Dokument herunterladen

Jakość zasilania-poradnik Zapady napięcia. Łagodzenie zapadów napięcia

W niniejszym zeszycie omówiono urządzenia przeznaczone do redukcji skutków zapadów napięcia. Opisane zostały niemal wszystkie typy automatycznych stabilizatorów napięcia z ich wadami i zalatemi, tak aby umożliwić prawidłowy dobór stabilizatora do danych potrzeb.

Dokument herunterladen

Kuparista tehdyn EU:n vapaaehtoisen riskinarvioinnin tulokset

Kuparille laadittiin vapaaehtoisena ainedirektiivin mukainen riskinarvionti 2000-luvulla. Raporttia käytettiin myös kuparin Reach-rekisteröinnissä. Yhteenveto tärkeimmistä johtopäätöksistä englanniksi.

Dokument herunterladen

Kvalita dodávané elektrické energie v sítích nízkého napětí

Publikace se zabývá charakteristickými ukazateli vzájemného vlivu kvality elektrické energie a elektrických spotřebičů.

Dokument herunterladen

Kvalita dodávané elektrické energie v sítích nízkého napětí

Publikace se zabývá charakteristickými ukazateli vzájemného vlivu kvality elektrické energie a elektrických spotřebičů.

Dokument herunterladen