Downloadcenter

Jak může měď pomoci proti šíření infekce?

Patogeny mohou přežívat na povrchu a být infekčními po celé hodiny, dny, i měsíce, poskytujíc tak zdroj infekce, která se může přenést dotykem. Patogeny jednoduše nemohou přežít na měděném povrchu. Měď může zablokovat řetězec šíření infekce, což zlepšuje hygienu spolu s pravidelným čištěním.

Jak může měď pomoci proti šíření infekce?

Patogeny mohou přežívat na povrchu a být infekčními po celé hodiny, dny, i měsíce, poskytujíc tak zdroj infekce, která se může přenést dotykem. Patogeny jednoduše nemohou přežít na měděném povrchu. Měď může zablokovat řetězec šíření infekce, což zlepšuje hygienu spolu s pravidelným čištěním.

Ograniczenie ryzyka występowania zakażeń szpitalnych

Broszura przygotowana na 1 Międzynarodową Konferencję na temat Zapobiegania i Kontroli Chorób Zakaźnych Światowej Organizacji Zdrowia, przedstawiająca pierwszą próbę kliniczną przeprowadzoną na szpitalnych OIOM-ach, w celu wykazania, że ​​wymiana kluczowych elementów powierzchni dotykowych na miedziane prowadzi do zmniejszenia ilości zakażeń u pacjentów. Publikacja zawiera ponadto najnowsze informacje na temat mechanizmu przeciwdrobnoustrojowej skuteczności miedzi.

Dokument herunterladen

Jakość zasilania-poradnik Zapady napięcia. Łagodzenie zapadów napięcia

W niniejszym zeszycie omówiono urządzenia przeznaczone do redukcji skutków zapadów napięcia. Opisane zostały niemal wszystkie typy automatycznych stabilizatorów napięcia z ich wadami i zalatemi, tak aby umożliwić prawidłowy dobór stabilizatora do danych potrzeb.

Dokument herunterladen

Wie wird Kupfer in einem landwirtschaftlichen Betrieb verwendet?

Aufgrund seiner fungiziden und keimtötenden Eigenschaften wird Kupfersulfat in landwirtschaftlichen Betrieben als Desinfektionsmittel gegen Lagerfäule und zur Kontrolle und Vorbeugung bestimmter Tierkrankheiten, wie zum Beispiel Fußfäule bei Schafen und Rindern, verwendet.

Kuparista tehdyn EU:n vapaaehtoisen riskinarvioinnin tulokset

Kuparille laadittiin vapaaehtoisena ainedirektiivin mukainen riskinarvionti 2000-luvulla. Raporttia käytettiin myös kuparin Reach-rekisteröinnissä. Yhteenveto tärkeimmistä johtopäätöksistä englanniksi.

Dokument herunterladen

Mitől hatékonyabb a réz más antimikrobiális anyagoknál?

A réz- és a rézötvözet termékek teljes egészében antimikrobiális hatásúak. Még abban az esetben is fennáll az antimikrobiális hatásuk, ha az anyag felülete megkarcolódik; nem tudnak elkopni, mint a többi, bevonatolt, vagy más módon kezelt felület. A rézötvözetek az egyedüli szilárd felületek, amelyek az EPA által kiadott közegészségügyi regisztrációval rendelkeznek.

What is the minimum pitch for traditional copper roofing?

1 degree, using batten rolls.

Will commercial grades of copper become hard (like steel) if they are cooled rapidly after heating?

No. Copper is not susceptible to precipitation hardening.

Kvalita dodávané elektrické energie v sítích nízkého napětí

Publikace se zabývá charakteristickými ukazateli vzájemného vlivu kvality elektrické energie a elektrických spotřebičů.

Dokument herunterladen

Kvalita dodávané elektrické energie v sítích nízkého napětí

Publikace se zabývá charakteristickými ukazateli vzájemného vlivu kvality elektrické energie a elektrických spotřebičů.

Dokument herunterladen