Downloadcenter

Která třída mědi se používá pro trubky brzd automobilů?

Pro trubky brzd automobilů se používají měděné a měď-niklové trubky, vzhledem k jejich dobré odolnosti vůči únavě a korozi (zejména proti soli na silnicích), kde ztráta kapaliny může být katastrofální. Vzhledem k jejich tvárnosti je lze snadno nasadit; jsou standardním vybavením mnoha automobilů, požárních vozů, vojenských vozidel, stavebních strojů a jiných těžkých vozidel.

Která třída mědi se používá pro trubky brzd automobilů?

Pro trubky brzd automobilů se používají měděné a měď-niklové trubky, vzhledem k jejich dobré odolnosti vůči únavě a korozi (zejména proti soli na silnicích), kde ztráta kapaliny může být katastrofální. Vzhledem k jejich tvárnosti je lze snadno nasadit; jsou standardním vybavením mnoha automobilů, požárních vozů, vojenských vozidel, stavebních strojů a jiných těžkých vozidel.

Mineral resources in life cycle impact assessment - defining the path forward

New, harmonized terminology is discussed and proposed in a paper published recently in the International Journal of Life-Cycle Assessment (LCA), entitled “Mineral resources in life cycle impact assessment—defining the path forward”. Co-authored by the ECI, this new paper, supports the LCA practitioners to build mutual understanding with the mineral industry, and recommends tools for use in life cycle sustainability assessment.

Dokument herunterladen

Modernizacja instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych

Prezentowane wytyczne omawiają zagadnienia i problemy związane z opracowaniem projektu modernizacji instalacji elektrycznej i teletechnicznej w mieszkaniach budynków wielorodzinnych. W opracowaniu zostały przyjęte budynki mieszkalne 5 i 11 kondygnacyjne, wymagające modernizacji istniejących instalacji: elektrycznej i teletechnicznej. Publikacja została podzielona na dwie części. W pierwszej części zamieszczone zostały podstawy teoretyczne, natomiast w drugiej, dwa przykładowe projekty modernizacji instalacji elektrycznych w budynku 5-cio i 11-sto kondygnacyjnym.

Dokument herunterladen

What is the history of copper tubes with aluminium fins?

Condenser coils with round copper tubes and aluminium fins have been a winning combination for ACR coils for many years. Manufacturers enjoy the assembly advantages provided by these components while technicians find it easy to join and repair copper tubing in the field. More importantly, this well established technology has a proven record of durability in the field resulting in a high level of customer satisfaction.

In quali casi il tubo del gas va rivestito?

In alcuni casi la UNI 7129 impone una guaina o una protezione per il tubo.
Per evitare urti e danneggiamenti, le tubazioni sui muri esterni devono essere protette con una guaina d’acciaio spessa 2 mm (o una protezione equivalente), fino a 1,5 m di altezza.
Viene specificato che “nell’attraversamento di muri perimetrali esterni, mattoni pieni, mattoni forati e pannelli prefabbricati il tubo […] deve essere protetto con tubo guaina passante impermeabile ai gas ” (punto 4.4.1.5).
E’ obbligatoria una guaina anche nel caso in cui si attraversino muri solai (p. 4.4.1.8).

I tubi di rame interrati “devono essere conformi alla UNI 10823, cioè dotati avere un rivestimento protettivo” (p. 4.5.1.3.6) ed va prevista, come per tutti gli altri materiali, “ad almeno 300 mm sopra la tubazione, la posa di un nastro di avvertimento di colore giallo-segnale (RAL 1003)” (p. 4.5.1.3.1).
Per le tubazioni che passano attraverso locali classificati con pericolo d’incendio, allora è necessario adottare una protezione con materiali aventi classe A1 di reazione al fuoco, come un tubo guiaina passante di metallo (p. 4.4.1.4).

Wi-fi czy kabel – oto jest pytanie (Pitchbook 8)

Odpowiedź jest bardzo prosta. W domu najlepiej zainstalować jedno i drugie, tak aby swobodny dostęp do sieci miało każde z domowych urządzeń.

Dokument herunterladen

Jakość zasilania-poradnik Harmoniczne. Przyczyny powstawania i skutki działania

Zeszyt, w którym omówione zostały przyczyny powstawania i skutki działania harmonicznych.

Dokument herunterladen

Které látky by se neměly rozvádět měděnými trubkami?

Měděnou trubkou se nesmí přenášet acetylén, chlór, fosgen, sirovodík, amoniak, chlorovodík a oxid siřičitý.

Které látky by se neměly rozvádět měděnými trubkami?

Měděnou trubkou se nesmí přenášet acetylén, chlór, fosgen, sirovodík, amoniak, chlorovodík a oxid siřičitý.

Mióta használjuk a rezet a mezőgazdaságban?

Az első dokumentált használat 1761-ben volt, mikor felfedezték, hogy a réz-szulfát híg oldatába áztatott magok esetében nem fejlődött ki gombás megbetegedés.

Naładuj swój tablet prosto ze ściany (Pitchbook 1)

W artykule przedstawiono praktyczne rozwiązanie pozwalające na ładowania urządzeń elektrycznych poprzez port USB umieszczony bezpośrednio w gniazdku sieciowym. Główne zalety tego rozwiązania to estetyka i oszczędność miejsca.

Dokument herunterladen